Autorització inicial dels establiments d’òptica i de les seccions d’òptica de les oficines de farmàcia, i de les modificacions posteriors

Per tal de poder garantir la protecció de la salut ocular de les persones, els establiments d’òptica i les seccions d'òptica de les oficines de farmàcia ubicades a Catalunya han de disposar de l'autorització d'obertura i funcionament que atorga el Departament de Salut un cop s'ha verificat que la persona titular compleix els requisits tecnicosanitaris establerts en la normativa que regula aquests establiments.

A qui va dirigit?

A les persones físiques o jurídiques titulars d’establiments d’òptica i de les d’oficines de farmàcia amb secció d’òptica.

 
Aquest tràmit es pot trobar a: