Publicació del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya

OPTOMETRISTES.CAT representa un nou format, més viu i nostre que mai. Ple de continguts i d'il·lusió. Amb l'experiència de l'Informatiu Col·legial i les aportacions de tots els col·laboradors hem aconseguit una publicació destinada a ser un referent dins i fora de la nostra professió.

Esperem i desitgem que gaudiu del vostre viatge per aquesta publicació, ara en format digital per apropar-la a tothom, i no dubteu en fer els comentaris que considereu oportuns per a millorar tant en els contiguts com en la forma.

Alfons Bielsa i Elies
President del COOOC

 

Publicació Data Versió Portada
Nº 0 Abril 2012  Català  

Separata Nº1

Sinoptòfor - Les seves funcions per al diagnòstic de desequilibris oculomotors 

Març 2012  Català  

Separata Nº1

Sinoptóforo - Sus funciones para el diagnóstico de los desequilibrios oculomotores.

Març 2012 Castellano
Nº 1 Octubre 2012  Català  

Separata Nº2

El fons de l'ull - Observació i descobertes clíniques (Part I)

Octubre 2012  Català  

Separata Nº2

El fondo de ojo - Observación y hallazgos clínicos (Parte I)

Octubre 2012 Castellano
Nº 2 Febrer 2013  Català  
Nº 2 Febrer 2013 Castellà

Separata Nº3

El fons de l'ull - Observació i descobertes clíniques (Part II)

Febrer 2013  Català  

Separata Nº3

El fondo de ojo - Observación y hallazgos clínicos (Parte II)

Febrer 2013 Castellano
Nº 3 Maig 2013  Català  
Nº 3 Maig 2013  Castellano  

Separata Nº4

Visió i aprenentatge - Optometria neurocognitiva a l'etapa escolar

Maig 2013  Català  

Separata Nº4

Visión y aprendizaje - Optometria neurocognitiva en la etapa escolar

Maig 2013 Castellano  
Nº 4 Febrer 2014  Català
Nº 4  Febrer 2014 Castellano
Nº 5  Juliol 2014 Català 
 Nº 5 Julio 2014  Castellano 

Separata Nº5

Visió i aprenentatge II - Desenvolupament de les habilitats visuals

 Julio 2014  Català

Separata Nº5

Visión y aprendizaje II - Desarrollo de las habilidades visuales

Julio 2014 Castellano
Nº 6 Desembre 2014 Català
Nº 6 Diciembre 2014 Castellano

Separata Nº6

Ull sec: Etiologia, diagnòstic i gestió

Desembre 2014 Català

Separata Nº6

Ojo seco: Etiología, diagnóstico y gestión

Diciembre 2014 Castellano
Nº 7 Abril 2015 Català
Nº 7 Abril 2015

Castellano

Nº 8 Desembre 2015 Català
Nº 8 Diciembre 2015 Castellano

Separata Nº7

Medicaments sense recepta per a la salut ocular

Desembre 2015 Català

Separata Nº7

Medicamentos sin receta para la salud ocular

Diciembre 2015 Castellano
Nº 9 Juny 2016 Català
Nº 9 Junio 2016 Castellano

Separata Nº8

Què saber sobre el diagnòstic i el tractament de la DMAE

Juny 2016 Català

Separata Nº8

Qué saber en el diagnóstico y el tratamiento de la DMAE

Junio 2016 Castellano
Nº 10 Desembre 2016 Català
Nº 10 Diciembre 2016 Castellano

Separata Nº9

Detecció de disfuncions visuals que poden interferir en l'aprenentatge dels alumnes de 2n de primària

Desembre 2016 Català

Separata Nº9

Detección de disfunciones visuales que pueden interferir en el aprendizaje de los alumnos de 2º de primaria

Diciembre 2016 Castellano
Nº 11 I Trimestre 2017 Català
Nº 11 I Trimestre 2017 Castellano
Nº 12 II i III Trimestre 2017 Català
Nº 12 II i III Trimestre 2017 Castellano
Nº 13 IV Trimestre 2017 Català
Nº 13 IV Trimestre 2017 Castellano
Nº14 I Trimestre 2018 Català
Nª 14 I Trimestre 2018 Castellano
Nª 15 II Trimestre 2018 Català
Nª 15 II Trimestre 2018 Castellano
Nª 16 III Trimestre 2018 Català
Nª 16 III Trimestre 2018 Castellano
Nº 17 IV Trimestre 2018 Català
Nº 17

IV Trimestre 2019

Castellano
Nº 18

I Trimestre 2019

Català
Nº 18 I Trimestre 2019 Castellano
Nº 19 II Trimestre 2019 Català
Nº 19 II Trimestre 2019 Castellano
Nº 20 III Trimestre 2019 Català
Nº 20 III Trimestre 2019 Castellano
Nº 21 I Trimestre 2020 Català
Nº 21 I Trimestre 2020 Castellano
Nº 22 II Trimestre 2020 Català
Nº 22 III Trimestre 2020 Castellano
Nº 23 I Trimestre 2021 Català
Nº 23 I Trimestre 2021 Castellà
Nº 24 II Trimestre 2021 Català
Nº 24 II Trimestre  Castellà