Les quotes col·legials tenen la consideració de despeses reduïbles que disminueixen la base imposable de l’IRPF. Com a justificant de pagament de la d’aquesta quota bastarà l’extracte bancari on consti aquest abonament o un certificat.

Aquest document l'heu d'emplenar i enviar per correu electrònic (comptabilitat@coooc.cat) o per fax (93 424 11 50)