Tens una proposta per millorar els serveis del COOOC o per proposar-ne un de nou? Participa a la primera convocatòria dels Premis Visió amb Futur del COOOC i guanya 600 euros!

El Premi Visió amb Futur pretén reconèixer aquella proposta que aporti una idea o servei innovador que pugui prestar el COOOC, la millora d’algun dels existents o bé de possibles projectes, campanyes i accions de millora de la professió.

Per presentar-se, els interessats hauran de presentar, juntament amb les seves dades d'identificació, la següent documentació:

  • Resum de les propostes de millora i projectes de campanya amb una extensió màxima de tres pàgines, que haurà de contenir la informació següent:
  • Descripció de la proposta o projecte: definició del producte, servei o campanya.
  • Concretar col·legiats/des als que va adreçat en els supòsits de serveis o millora dels existents.
  • Concretar Campanya Professional (millora professional i del sector)
  • Pla d’execució i desenvolupament
  • Finançament

 

Envia la teva proposta abans del 24 de febrer a secretaria@coooc.cat

 

  Bases de Participació