Tenint en compte la nova realitat de la professió i les noves necessitats de la població pel que fa a la seva salut visual, es publica el nou Codi Deontològic de l'Òptic Optometrista, aprovat en el ple del CGCOO el 14 de juny de 2019.

Recull els principis bàsics que han de complir els òptics optometristes en relació a la seva professió i a la cura del conjunt de la població. Així, aplega pautes pel que fa al comportament professional, la relació amb el pacient i amb altres professionals, als establiments o a la investigació, entre d’altres.

 Descarrega el Codi Deontològic de l'Òptic Optometrista