L’Organització Òptica Col·legial, formada pels conjunt de Col·legi d’Òptics Optometristes i del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO), posa en marxa la Validació Periòdica Col·legial (VPC), que pretén reconèixer el reciclatge dels col·legiats i  col·legiades.

La Validació Periòdica Col·legial és una validació voluntària que ratifica la bona praxis professional de l’òptic optometrista.

La Llei d’Ordenació de Professions Sanitàries (Llei 44/2003, de 21 de novembre) preveu que “els centres sanitaris revisaran, cada tres anys com a mínim, que els professionals sanitaris de la seva plantilla compleixin amb els requisits necessaris per exercir la professió tal com estableix la llei i en les altres normes aplicable, entre aquestes la titulació i altres diplomes, certificats o credencials professionals dels mateixos, per determinar la continuïtat de l’habilitació per seguir prestant serveis d’atenció al pacient...”. De moment, abans que arribi l’obligatorietat legal, es pretén implantar el procés de Validació Periòdica de la Col·legiació de forma voluntària i progressiva.

Per què puc sol·licitar la VPC?

  • La realització de cursos de formació continuada oferts pels Consejo o del conjunt de Col·legi i delegacions regionals, universitats o altres entitats formatives;
  • L’activitat universitària docent o discent, així com l’assistència a congressos, meetings, jornades clíniques. També s’inclouen les activitats representatives col·legials, participació en ONG...

D’aquesta manera, podràs obtenir un certificat de garantia de qualitat professional. Aquest certificat personalitzat inclourà un codi Bidi que podràs utilitzar sempre que es respectin les normes d’utilització.

Com s’ha de fer?

Pots fer tots els tràmits a través de la Ventanilla Única, on trobaràs tota la informació al respecte així com els arxius necessaris.

Pots llegir més informació sobre el procediment, fent clic aquí

Subvenció COOOC

Amb l’objectiu d’impulsar-la, el COOOC subvencionarà el 100% de l’import (40 euros) a tots els col·legiats que la sol·liciteu. Podreu beneficiar-vos d’aquesta iniciativa fins al 31 de desembre de 2018.

Per tal de rebre l’import de la tramitació de la VPC, una vegada finalitzat el tràmit i hagis obtingut el certificat, has d’emplenar el document ‘Certificat per sol·licitar la devolució de l’import de la VPC’ i enviar-ho, juntament amb el teu certificat de la VPC, a encarna.administracio@coooc.cat.

 Sol·licitud devolució de l'import de la VPC

___________________________

Podeu llegir més informació als articles que es van publicar a La Gaceta del mes de gener:

 Editorial 

 Grups de treball

 Criteris i requisits

 Opinions

 Presentació

 Barems 

 Alguns exemples