Ortoqueratologia                                   

Podeu descarregar el document PDF amb els centres d'òptica i optometria amb servei d'ortoqueratologia. 

 

*Aquesta llista està oberta a tots els col·legiats i totes les col·legiades que vulguin inscriure's, prèvia declaració responsable conforme desenvolupen aquesta activitat i sempre que es compleixin els requisits legals tant pels establiments sanitaris com pels professionals