Enfocament pràctic de la diplopia en l'adult

Aquest curs pretén abordar les situacions en la pràctica clínica diària on el pacient presenti queixa de diplopia per diagnosticar el tipus d'estrabisme que la causa, saber com afecta la visió cadascun d'ells i poder seleccionar la millor ajuda optomètrica, segons el cas, des d'un punt de vista molt integral considerant al pacient íntegrament.

 

Què treballarem al curs:

 • Realitzar un estudi de les tècniques i les proves necessàries en l'examen visual del pacient amb diplopia per estrabisme adquirit per arribar al diagnòstic del tipus d'estrabisme i conèixer les seves característiques clíniques.
 • Aprendre a interpretar les dades obtingudes en l'examen visual del pacient amb estrabisme adquirit per arribar al diagnòstic més precís, ja sigui un estrabisme per descompensació d'una fòria, estrabisme per parèsia d'algun parell cranial o restricció d'algun múscul extraocular.
 • Conèixer quines altres àrees visuals avaluar en els casos de pacients amb dany cerebral i com aquestes afecten la funcionalitat dels pacients.
 • Aprendre el maneig de cada cas des d'un punt de vista integral per solucionar tots els problemes dels pacients amb dany cerebral.
 • Estudiar i abordar la prescripció de prismes en casos de diplopia per estrabisme adquirit.
 • Conèixer els casos en els quals la teràpia visual pot ajudar en casos de diplopia per estrabisme adquirit i saber quins exercicis i tipus de teràpia visual realitzar.

 

Agenda

 • Data i hora: De l’1 de setembre al 17 d’octubre
 • Docent: doctora Macarena Fernández-Baca Gutiérrez del Álamo
 • Nivell: Avançat
 • Format: En línia

 

Crèdits

 • Formació acreditada amb 0,9 crèdits
 • Crèdits vàlids per la VPC

 

Preu:
 • Col·legiats al COOOC - 40 euros (bonificació del 50%) 
 • Òptics optometristes d’altres col·legis – 80 euros 
Nº Compte: LA CAIXA ES70.2100.0923.7602.0020.4391
 
*Enviar comprovant de pagament a: formacio@coooc.cat amb: nom del curs i dades de la persona inscrita (Nom i cognom/ nº de col·legiat / telèfon / e-mail)